Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:
Bc. Emília Hudecová

Členovia:
Mária Turanská
Pavol Šulko