Organizačná štruktúra

Starosta obce: Ing. Ondrej Kuhajda
Zástupca starostu: Jozef Ohrablo

Pracovníci:
Ing. Dana Sawicka, matrikárka
Adriana Vašková, zástupkyňa matrikárky
Bc. Natália Beňačková, účtovníčka, referentka
Peter Ondriš, opravár-údržbár, kurič, skladník CO
Miloš Novotný, údržbár
Juraj Bílik, údržbár
Miroslav Kútny, údržbár
Mária Kollárová, upratovačka

Predsedovia komisií:
Pavol Stríž, školská komisia
Marek Šiška, komisia verejného poriadku
Mária Turanská, sociálna a finančná komisia
Jozef Ohrablo, komisia pre šport a kultúru
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., stavebná komisia
Emília Hudecová, komisia na ochranu verejného záujmu