Komisia pre šport a kultúru

Predseda:
Jozef Ohrablo

Členovia: