Komisia pre šport a kultúru

Predseda:
Jozef Ohrablo

Členovia:
Mária Turanská
Marek Šiška
Mária Križanová
Miroslav Bohunický