Stavebná komisia

Predseda:
Pavol Stríž

Členovia: