Sociálna a finančná komisia

Predseda:
Mária Turanská

Členovia: