Sociálna a finančná komisia

Predseda:
Mária Turanská

Členovia:
Bc. Emília Hudecová
Pavol Šulko
Jana Albertová
Helena Ševčíková