Školská komisia

Predseda:
Pavol Stríž

Členovia:
Bc. Emília Hudecová
Jozef Ohrablo
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Mgr. Silvia Gulášová
Andrea Mackovičová