Termíny

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2021:

29.03.2021
11.06.2021
13.08.2021
15.10.2021
26.11.2021

Harmonogram vývozu odpadu