Testovanie COVID 8.5.2021

Testovanie sa uskutoční dňa 8.5.2021 v čase od 8:00 do 12:00 v KD Brestovany pre obyvateľov obce Brestovany. Testovanie sa uskutoční na dvoch odberných miestach. Od zákonného zástupcu sa pri vstupe žiaka do školy nepožaduje potvrdenie o negatívnom výsledku vykonaného testu.